DOBRA PROIZVODNA PRAKSA V KOZMETIKIEvropska zakonodaja (Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta 1223/2009) določa, da morajo biti vsi kozmetični izdelki, ki so na policah trgovin v Evropski Uniji, proizvedeni v skladu z načeli dobre proizvodne prakse. Ustvarjalci kozmetike, ki na novo začenjajo s to dejavnostjo, se zato pogosto sprašujejo, kaj vse dobra proizvodna praksa zajema in za katere podrobnosti morajo poskrbeti, da ne bi bili nevede v prekršku.


Kaj je dobra proizvodna praksa?


Dobra proizvodna praksa (GMP – good manufacturing practice) je skupek navodil, smernic in praktičnih nasvetov, ki vplivajo na kakovost kozmetičnih izdelkov. Proizvodnja kozmetičnega izdelka ustreza načelom dobre proizvodne prakse, kadar je usklajena z mednarodnim standardom ISO 22716:2007; standard predstavlja nekakšen optimum, ki zagotavlja, da so izdelki narejeni čim bolj kvalitetno in neoporečno. Omogoča sledljivost proizvodnega procesa do neposrednega začetka proizvodnje in varen odpoklic izdelka, če bi bilo to potrebeno.Mednarodni standard podaja smernice za proizvodnjo, nadzor, shranjevanje in odpremo kozmetičnih izdelkov. Smernice so napisane z vidika kakovosti proizvoda, ne zavzemajo pa varnostnih vidikov za osebje, ki se ukvarja z obratom, niti vidikov varstva okolja. Varnostni in okoljevarstveni vidiki so seveda prav tako odgovornost podjetja, vendar jih ureja druga zakonodaja.


Dobra proizvodna praksa v kozmetični industriji obsega naslednja področja:


 1. Osebje: usposobljenost delavcev, organizacija dela, razporeditev odgovornosti, uvajanje in izobraževanja, zdravje in higiena.
 2. Prostori: čisti, ločeni od bivanjskih prostorov, primerno veliki, osvetljeni in prezračeni.
 3. Oprema: čista, iz primernega materiala, uporabljena samo za proizvodnjo, dobro vzdrževana.
 4. Surovine in pakirni material: morajo ustrezati kriterijem kakovosti, imeti preverjenega dobavitelja, označene tako, da lahko izsledimo njihov izvor, primerno shranjene.
 5. Proizvodnja: potrebno je zagotavljati kakovost in ustreznost na vsaki stopnji proizvodnega procesa
 6. Dokončani proizvodi: vsi proizvodi morajo ustrezati zahtevanim parametrom kakovosti, biti primerno shranjeni in označeni.
 7. Laboratorij za nadzor kakovosti: vsa področja dela mora nadzorovati laboratorij za nadzor kakovosti. Določiti je potrebno kriterije sprejemljivosti in jih preverjati po ustreznih metodah.
 8. Obravnava neopredeljenih izdelkov: zavrnjeni dokončani produkti, surovine in pakirni material, reciklirani produkti, prerazporejeni proizvodi.
 9. Odpadki: pravočasno odnešeni, primerno locirani.
 10. Podizvajalci: sklenitev pogodbe za natančno določitev odgovornosti podizvajalca, izbira ustrezne osebe za določeno področje.
 11. Odstopanja: vsa odstopanja od sprejemljivih kriterijev mora preveriti odgovorna oseba in po potrebi primerno ukrepati.
 12. Pritožbe in odpoklici izdelkov: obravnavati odgovorno, v skladu z zakonodajo, poskrbeti za odpravo morebitnih napak.
 13. Nadzor sprememb: vse spremembe, ki bi lahko vplivale na kvaliteto produktov, mora potrditi pooblaščena oseba.
 14. Notranja revizija: za sprotno ugotavljanje morebitnih nepravilnosti v proizvodnji.
 15. Dokumentacija: vsi potrebni dokumenti morajo biti urejeni in lahko dostopni.
Slika: alkimistični laboratorij v muzeju v Pragi. Razmere v pridelavi hrane, kozmetike in zdravil so bile nekoč z današnjega vidika nepredstavljive. O regulaciji proizvodnih procesov so oblasti začele razmišljati šele v času, ko je industrijski način pridelave izdelkov začel izpodrinjati domači, agrikulturni pristop. Vse do začetka 20. stoletja tako ni bilo nobenih pravil, ki bi porabnike ščitila pred strupenimi snovmi.

V standardu so vse točke proizvodne prakse opisane zelo podrobno, da lahko zaobjemajo vsa področja kozmetične industrije – od “domačih” ustvarjalcev do velikih industrijskih obratov. Vsi elementi zato morda za vas niso pomembni. Če ste edini zaposleni v podjetju in nimate podizvajalcev, se tej točki ni treba posvečati, prav tako je, na primer, zelo verjetno, da ne potrebujete ločenega laboratorija za nadzor kakovosti.


Priporočljivo je, da ima podjetje jasno napisana svoja pravila dobre proizvodne prakse, predvsem pa izjavo, da proizvodnja poteka v skladu s standardom. Če imate majhno podjetje, ki proizvaja le malo izdelkov, boste kriterijem lahko zadostili že v nekaj alinejah. Če vas je v podjetju več in izdelujete veliko izdelkov, pa je dobro, da si vzamete nekaj časa in napišete jasna pravila proizvodne prakse za vaše podjetje. Tako boste vedno vedeli, kje so vaše šibke točke in kaj morate v proizvodnem procesu še izboljšati.


Ali pa se boste zadovoljno nasmehnili ob ugotovitvi, da je pri vas vse v najlepšem redu in ste lahko zgled vsem ostalim proizvajalcem kozmetike, pri katerih je vedno treba popraviti vsaj kakšno malenkost…
Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Shopping Cart